Az egyesület

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette.

Egyesületünk 2011 őszén alakult. Létrejöttekor az alapvető cél a baranta, mint hagyományos magyar harcművészet, így egyben életszemlélet megismerése és megismertetése volt. Az eltelt időben az Országos Baranta Szövetséggel (OBSZ) szorosan együttműködve fokozatos, határozott fejlődés tapasztalható, mind a résztvevők-, mind az eszközök számában és minőségében. Ez elsősorban az egyesület tagjai áldozatos munkájának köszönhető (bemutatók, koszorúzások, pályázatokon való részvétel). A fejlődés az OBSZ által – a Kapos Baranta tagjai részére - kiadott sportolói igazolványok számának folyamatos növekedésében is észrevehető. Gyakorlásainkon 10-12 csikó állandó jelleggel, 2-3 csikó alkalmanként vesz részt. A kese korú „harcművészeink” részére éveken át a „gépész” iskola kollégiumában került sor a foglalkozásokra. Sajnos ez, tőlünk független okoból kifolyólag megszűnt. Pillanatnyilag 5-6 kese vesz részt rendszeresen a foglalkozásainkon. A felnőtteknél 8-10 állandó résztvevővel és 2-3 időszakosan érkező emberrel lehet számolni. Így a foglalkozásainkat látogatók száma 25-35 körülire tehető.

2015-ben Kaposvár város Önkormányzatától használtra kaptunk egy évek óta nem működő óvada épületet. Nagy lelkesedéssel és erővel láttunk neki az épület rendbe tételéhez és az álhatatos munkának köszönhetően azóta már itt zajlanak a foglalkozások.

A Baranta Magyar Kupa versenyein évek óta több tagunk is eredményesen vesz részt és az elért helyezések alapján nincs okuk a szégyenkezésre. Két egyesületi tag az Országos Baranta Válagatottat erősíti. 

Az elmúlt években többen fokozat vizsgát tettek, számszerint egy ötös (Bars), két négyes (Rüs), három hármas (Burk) és hat egyes (Bodur) fokozattal rendelkező barantásunk van. Csikóinknak sincs oka szégyenezésre, még a régi fokozatvizsga rendszerben is többen szereztek fokozatot, majd az új rendszereben is - mely elsősorban a gyermekek élretkorát veszi figyelembe - számos fokozattal lettünk gazdagabbak.

2014. óta kerül megrendezésre a "Rosseb" Kupa, mely kezdetben regionális verseny volt, 2016. óta pedig a Magyar Kupa sorozat részeként országos megmérettetéssé nőtte ki magát. 

Egyesületünk minden megemlékezésen részt vesz, amit Kaposvár város, valamint más civil szervezet rendez. Hagyományosan keressük a kaposvári, illetve a megyében szervezett rendezvényeken, falunapokon való fellépési lehetőséget, ezzel is megismertetve a nagyközönséget a barantával, mint hagyományos magyar harcművészettel, valamint az érdeklődők számára igyekszünk megteremteni a betekintés lehetőségét egyesületünk életébe, működésébe.

A gyakorláson résztvevők anyagi hozzájárulásaival, illetve a pályázatokon való részvételekkel az egyesület anyagi háttere biztosítottnak mondható. Szintén a tagok, valamint a gyakorlások résztvevői – sokszor nem kis anyagi erőfeszítést is igénylő – áldozatainak köszönhetően, az eszköz ellátottság is megfelelő. Természetesen a magas színvonal biztosításához az eszközfejlesztésnek folyamatosnak kell lennie.