Céljaink

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette.

Egyesületünk céljait időtartam /rövidtávú (max. 1 éves), középtávú (max. 3 éves), hosszú távú (max 5 éves)/, korcsoport /csikók, kesék, öskük/, valamint az Országos Baranta Szövetség (OBSZ) stratégiai célrendszerének megfelelő szempontok szerint is csoportosíthatjuk.

A célok eléréséhez szükséges folyamatok kidolgozása elsősorban az egyesület, valamint a szakmai munkát irányítók feladata.

1.) Legfontosabb cél a PÉLDAMUTATÁS.

A Barantának, mint magyar életszemléletnek az egyik legfőbb feladata a nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítása, tökéletesítése. Ennek megoldása (a baranta gondolatvilágának megfelelően) elsősorban példamutatással lehetséges, természetesen a következő nemzedékek folytonos nevelésével, a magyar gondolkodásmód, kultúra, műveltség közvetítésével. (folyamatos minden korosztályban)

1.1) Egészséges életmódra való törekvés, napi rendszeres mozgás iránti „vágy” felkeltése.

A Baranta, mint harcművészet csakis életmódszerűen művelhető. Ez természtesen csak úgy képzelhető el, hogy napi rendszerességgel foglalkozunk vele, mint mozgáskultúrával és az elsajátított elemeket napi szinten való gyakorlása nélkül nem kivitelezhető. (folyamatos minden korosztályban)

2.) Közösség építés. A Baranta egyik fontos ismérve, hogy gyakorlása csak közösségekben képzelhető el. Az alkalmazott állandó megmérettetés elve az egymásért küzdés filozófiájának érvényre juttatását célozza meg. (folyamatos minden korosztályban)

3.) A Magyar Kupa, valamint más a barantához szervesen köthető versenyeken való aktív és eredményes részvétel. (folyamatos minden korosztályban)

3.1) Déli Végek – megyei/regionális, országok, később akár nemzetközi csikó, kese, öskü verseny megrendezése, lebonyolítása. (rövid és középtávú minden korosztályban)

3.2) A Déli végeken – esetleg országos szinten – egy erős, utánpótlás nevelő egyesületté válni. Felkészíteni a fiatalokat, akik eséllyel indulhatnak az országos versekenyeken a legjobb helyekért. (közép és hosszú távú csikó/kese)

4.) Lehetőség szerint minden tagunknak, a lehető legmagasabb fokozat megszerzése. (folyamatos minden korosztályban)

5.) Folyamatos eszközfejlesztés, a már meglévő eszközök jó állapotban való hossztávú megőrzése. (folyamatos minden korosztályban)

6. ) Saját baranta központ létrehozása (közép és hosszú távú)

7. ) Stabil pénzügyi háttér biztosítása, pályázatokon való minél eredményesebb részvétel (folyamatos)