Kutatása

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette.

A Baranta kutatása

A Baranta mozgásanyaga az alábbi kutatási területekről került összegyűjtésre: Népszokások - botbirkózás

- A mai /a közelmúlt/ magyar hagyományokban fellelhető harci mozgások (ma is űzött pusztakezes- és fegyveres (eszközös) pásztorhagyományok).
- A történeti források harci kiképzéssel foglalkozó leírásai.
- A történeti források harci közösségek jogaival, felépítésével, tevékenységével foglalkozó leírásai.
- A hasonló életmódkultúrával, Magyarországon letelepedett néprészekkel rendelkező nomád-, félnomád népek testkultúrájának ma is élő hagyományai (kunok, jászok, besenyők, kálizok  stb.).
- Régi szabályleírások.
- Fegyveres táncaink mozgásanyaga.
- Eszközös táncaink mozgásanyaga.
- A magyar táncok lépés és ritmusvizsgálata.
- Egyéb magyar táncok egyensúly- és végtaghelyzet vizsgálata.
- Régi vívókönyvek magyar vonatkozású elemzései.
- Régi magyar vívóiskolák képanyaga.
- A korai kutatások régi katonai szabályzatokba beépített elemei.
- A néphagyományok, a néprajz rejtett elemeinek kutatása (népi legendák, mesék, szólások, elbeszélések, mondák, a paraszti eszközhasználat emlékei, népi versengések).
- Ősi jellegű gyermekjátékaink kutatása.
- A gyakorlati régészet eredményei, következtetései.
- A korabeli-, rekonstruált fegyverek, harci segédeszközök, kiegészítők alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai.
- A magyar katonai közelharc küzdelemközpontú megfogalmazásainak a korabeli fegyverekre és védőeszközökre kivetített elvei.
- A képzőművészet harci mozgásokat megelevenítő alkotásainak elemzése (freskók, ötvösmunkák, szőttesek, karcolatok).
- A jellegzetes nemzeti pszichikum, életmód és hagyományos nevelés kutatásának eredményei.
- A magyar néprajz egyéb kapcsolható kutatási területei /eszközkészítés, állatgondozás stb./
- A ló felkészítésének, kezelésének és harci alkalmazásainak rekonstruált elvei.
- A küzdelemközpontú versenyek tapasztalatai.