Futóméta

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette.

A futóméta versenyrendszere

Hagyományai

A métajátékok a várháborúk elmékét őrzik. A vár és a tábor közti területet az ellenség ellenőrzi, így azok el vannak vágva egymástól. A várban harcolók futárt küldenek a táborba az ellenséges területen keresztül. A cél, hogy a futár teljesítse a feladatát és oda-vissza megjárja az utat, s az üzenetet eljuttassa a célba. A ellenség azonban ezt megnehezíti, s igyekszik „elkapni” a futárt.

A méta játékoknak sok változatuk van: várméta, csürkösméta, futóméta, kisméta, hosszúméta, öreg méta, suszter méta, stb. Ez a versenyrendszer a futóméta alapjaira épül.

Versenyrendszer

A Futómétában mindig két 8 fős csapat küzd egymással. A csapatok összetétele (férfiak-nők, felnőttek-gyerekek aránya) az adott versenykiírásban kerül meghatározásra. Lehetőség van kategóriánkénti versenyeztetésre is. (öskü, kese, menyét)

Az egyik csapat a ütők, a másik a kapók. Mindkét csapatban van egy csapatvezető. Az első fordulóban a szerepeket botfogással sorsolják ki a csapatvezetők: a két csapat kapitánya egymással szemben áll. Az egyik odadobja a botot a másiknak, úgy, hogy a bot függőlegesen repüljön. A másik elkapja a botot, a kapó kezével is markol, nem engedi el a botot és nem igazít a fogásán. A dobó ekkor a kapó tenyere fölött ráfog a botra, majd így tovább. Az aki utoljára tud úgy ráfogni a botra, hogy a markában azt meg is tudja tartani, az a nyertes, ő választhat. Ha nem teljes tenyérrel fog a botra, akkor a másiknak joga van egy másik bottal egy ütéssel kiverni a kezéből, de az ütő is csak annyi újjal érintheti a botot, mint aki fogja. Ha sikerül kiütni, akkor ők kezdenek.

Egy mérkőzés 2 vagy 4 játékrészből áll: minden játékrészben szerepet cserélnek a csapatok.

Eszközök

Az ütő csapatnál 1 db ütőfa (bot) és 1 db labda. (a labda mérete és anyaga a versenykiírásban kerül pontosításra).

Pálya

A pálya téglalap alakú, 10 méter széles 30 méter hosszú. Az ütők az ütőméta-vonal mögött vannak (a VÁR-ban), a kapók a pályán bárhol. Az ütőméta-vonaltól 10 méterre van az Ütéshatár, eddig legalább el kell ütnie a játékosnak. Az ütők a VÁR-ban és a TÁBOR-ban védettséget élveznek.

Lehetőség van eltérő méretű pályán is játszani, ha az indokolt (gyerekeknél, vagy kisebb létszámnál)

Alaphelyzet

Az ütők a várban helyezkednek el. Egyikük az adogató, és egy ütő van, aki odaáll az ütőméta vonalhoz a kapók a pályán bárhol elhelyezkedhetnek, akár az oldalvonalakon és méta vonalakon kívül is, kivéve a VÁR-at.

A játék menete

 • - az ütők tetszőleges sorrendben ütnek, azaz mindenki egyszer üt, kivéve a csapatkapitány, akinek 3 ütésre van lehetősége
 • - Az ütő elüti a labdát, aminek az ütéshatár mögött kell lepattannia a földre, majd ledobni a botot, és átfutni a TÁBORBA a két oldalvonal között
 • - A futó a TÁBOR-ban eldöntheti, hogy visszafut-e vagy ott marad.
 • - Ha visszafut, akkor a VÁRba fut vissza
 • - A kapók közben azon igyekeznek, hogy kidobják a futót, akár oda, akár visszafelé

Szabályok

 • - az ütőnek 3 lehetősége van a labdát szabályosan játékba hozni, ha nem sikerül, akkor az ütő kiesik
 • - csak az az érvényes ütés, amikor a labda az ütőhatáron túl pattan le (akár az oldalvonalon túl is), vagy azt egy kapó elkapja.
 • - A futás csak akkor indulhat, ha az ütő érvényes ütéssel játékba hozta a labdát
 • - ha a kapó elkapja a levegőben a labdát, akkor az ütő kiesik (más változatban háromszori elkapásra esik ki a játékos)
 • - ha a kapók a futót kidobják a labdával, akkor a futó szintén kiesik
 • - a földről felpattant kidobás nem érvényes
 • - a kapók a labdával nem léphetnek, csak egymásnak passzolhatnak
 • - a kapók nem akadályozhatják a futót a futásban
 • - a futó a VÁR-ban és a TÁBOR-ban védettséget élvez, azaz nem lehet kidobni
 • - csak az futhat ki a VÁR-ból, aki ütött
 • - aki a TÁBOR-ban maradt, az valamelyik következő ütésben visszafuthat. Akár több várakozó is lehet és egyszerre, vagy - tetszőlegesen futhatnak vissza bármelyik érvényes ütésnél.
 • - az ütők tetszőleges sorrendben üthetnek
 • - a futó nem léphet ki az oldalvonalon kívülre (ha kilép, kiesik)
 • - a kapók bárhova mehetnek (kivéve a VÁR-at), de az ütést nem akadályozhatják
 • - mindenki egyszer üthet, kivéve a csapatkapitányt, aki maximum háromszor
 • - a csapatkapitány csak akkor üthet újra, ha sikeresen futott (egy vagy két körben teljesítve)
 • - a csapatkapitány a 2. és 3. sikeres futásával felszabadít, azaz a játékba visszahoz egy-egy olyan kiesett játékost, - aki korábban nem szerzett pontot. (pont nélkül esett ki). Ha nincs ilyen, akkor nem hoz vissza senkit
 • - ha nincs több ütő, akkor a TÁBOR-ban maradt játékosok már nem futhatnak vissza.

A mérkőzés vége

A játékrész akkor ér véget, ha már nincs több ütő. Egy mérkőzés 2 vagy 4 játékrészből áll.

Pontozás

A futások során megszerezhető pontok:

 • - ha a futó átfut a VÁRból a TÁBORba és ott marad, az 1 pontot ér
 • - ha a futó visszafut a TÁBORBÓL a VÁRba, az 1 pontot ér
 • - ha a futó egy ütésen belül oda-vissza fut, az 3 pontot ér

A kapók nem tudnak pontot szerezni.
Az ütőknek nem jár pont:

 • - ha a futót kidobják
 • - ha az ütő háromszori kísérletre sem tudja játékba hozni a labdát érvényes ütéssel
 • - ha a futót egy körön belüli visszafutáskor dobják ki (ha másik körben fut vissza, akkor az odafutásért kapott pontja megmarad)

Egy játékrészben 7-en futhatnak egyszer, a csapatkapitány háromszor, összesen 10 pontszerző futás lehetséges (valójában 12 futás lehet, de a két felszabadított játékos korábban nem szerzett pontot, így 10 futásban lehet pontot szerezni), így az elérhető maximális pontszám 30 pont.

Stratégiák

 • - a futónak célszerű messze ütni a labdát, és a labdával ellentétes oldalon futni
 • - a kapóknak érdekük a labdát gyorsan összeszedni és egymásnak passzolva kidobni a futót
 • - a kidobásnál a kapók úgy helyezkedjenek, hogy ha nem sikerül a kidobás, akkor a labdát gyorsan meg tudják szerezni (azaz a labdától nézve a futó „mögé”)
 • - a futóknak érdekük a TÁBOR-ban összegyűlniük (ha nem tudtak egy körön belül visszafutni) és egyszerre visszafutni, így több az esélyük (viszont ha már csak egy ütés van hátra, akkor nagy a kockázata, hogy nem üt érvényeset az ütő, vagy elkapják az ütését, és akkor ott ragadnak!)
 • - a csapatkapitány akkor fusson, ha már van olyan kiesett játékos, aki nem szerzett pontot
 • - a csapatkapitány 2. és 3. futása (ha még nem esett ki), érdemes a csapat utolsó ütései közé időzíteni.

Bírók

A mérkőzés során két bíróra van szükség:
1. Métabíró (küzdelmi bíró végzettséggel): levezeti a mérkőzéseket, dönt a vitás helyzetekről
2. Ügyintéző (bíró ügyintéző végzettséggel): vezeti a pontokat és a küzdelmi táblázatokat

Szétlövés

Ha az utolsó forduló után pontegyenlőség áll fenn, akkor a csapatok játékosai felváltva ütnek, és ha egy oda-visszavágó (azaz 1-1 játékos párbaja) alapján az egyik csapat magasabb értékű pontot szerez, akkor ő a győztes. Ezek a pontok is hozzáadódnak a végeredményhez.

részlet az Baranta Nagy Könyv I. készülő kiadásából...

letöltés: futóméta versenyrendszer

A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása csak a Szövetség engedélyével történhet.