Tudástár

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette.

A Baranta segít életmódszerűen magyarul élni. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy tevékenysége során minél több emberrel megismertesse a magyar történelmi hagyományokat, a magyar kultúrkört, a hagyományos népi közösségek életét. Ennek fontos része még a magyar nyelv művelése is. Az egyesület szellemiségével, működésével szeretne példát mutatni a hagyományok megéléséhez, a magyar családoknak és közösségeknek a megmaradáshoz, a helyi népi, kulturális és generációs együttélési hagyományok ápolásához.

Ehhez nyújthat segítséget a népzene, népdal, néptánc, népszokások, illetve a történelem minél szélesebb körben történő megismerése.